sobota, 10 grudnia 2011

... mówi się, że TAK BÓG CHCIAŁ

... a to jest nieprawda!

BÓG DAJE ŻYCIE i NIE CHCE GO ZABIERAĆ! Takie cierpienie nie może być bowiem darem bożym. Natomiast darem Bożej MIŁOŚCI są wszyscy Ci, którzy pomagają nam teraz nieść krzyż. Dzięki Wam Bóg jest z nami i współcierpi z nami! I w tym odnajduję pociechę i pokój ducha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz