niedziela, 13 maja 2012

ŚWIĘTYCH OBCOWANIEWyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen

*** 

Dzisiaj na mszy świętej zastanawiałam się nad tym, czy właściwie wierzę w Świętych Obcowanie i w jaki sposób wprowadzam tę prawdę wiary w moje życie. Na to pytanie na razie nie będę odpowiadać. Pozwolę sobie jednak wokół tego pytania trochę pokrążyć. Dzisiaj zaczynam od Składu Apostolskiego, który stanowi cząstkę pacierza odmawianego codziennie przez tych, którzy na serio potraktowali wiarę w Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz