środa, 30 lipca 2014

WSZECHŚWIAT W PIGUŁCE

Patrząc na rozwój człowieka od jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci widzę ewolucję świata ...
Człowiek... 

Najmniejszy wszechświat w pigułce. Przez całe ziemskie pielgrzymowanie rozwija się jego ciało, umysł i duch. Ważne jest, aby ten rozwój przebiegał harmonijnie we właściwym kierunku tak, aby ciało było podporządkowane umysłowi, a umysł czerpał mądrość z Ducha, który jest Miłością.


Wszechświat ...
Od dawien dawna ludzi fascynuje tajemniczy charakter materii. Choć fizyka cząstek kwantowych od dawna dostarcza nam szczegółowych informacji na temat budowy atomu, jeszcze wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Niepodzielny atom rozłożony został już dawno na jądro i elektron; później przyszedł czas na części składowe jądra (proton+neutron), a w chwili obecnej poznajemy jeszcze mniejsze cząstki: kwarki i leptony. Oczywiście nie ma pewności co do istnienia jeszcze mniejszych elementów. Tu jednak obecna nauka się zatrzymuje.

I w tym miejscu ja się też zatrzymam... 

Nie jestem naukowcem, ale tak na "babski rozum" widzę, że wszechświat ma także swoją materię, która podlega rozwojowi. Posiada też wielkie umysły, które w różnych dziedzinach się stale rozwijają, by zgłębiać tajemnicę jego istnienia. Rodzą się jednak we mnie pytania:
  • Co z duchowym pierwiastkiem wszechświata?
  • Czy badając materię, uwzględniamy jej duchowy pierwiastek?
  • Czy ludzkim umysłem jesteśmy w stanie odkryć jego prawdziwe Źródło?


***

Niech źli, jako chcą, Ciebie mierzią sobie...

Jan Kochanowski 
PSALM 8  - Domine Dominus noster, guam admirabile 

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże,
Kto się Twym sprawom wydziwować może?
Kto rozumowi, którym niezmierzony
Ten świat stworzony?

Gdziekolwiek słońce miece strzały swoje,
Wszędy jest zacne święte imię Twoje,
A sławy niebo ogarnąć nie może
Twej, wieczny Boże!

Niech źli, jako chcą, Ciebie mierzią sobie;
Z ust niemowlątek roście chwała Tobie
Ku więtszej hańbie i ku potępieniu
Złemu plemieniu.

Twój czyn jest niebo, Twoich rąk robota
Gwiazdy jaśniejsze wybranego złota;
Ty coraz nowym światłem zdobisz wdzięczne
Koło miesięczne.

A człowiek co jest, że Ty, niestworzony
Wszytkiego twórca i Pan niezmierzony,
Raczyszj i pomnieć, czym jest syn człowieczy
Godzien Twej pieczy?

Takeś go uczcił i przyochędożył,
Żeś go z anioły telko nie położył;
Postawiłeś go panem nad zacnymi
Czyny swoimi.

Dałeś w moc jego wszytki bydła polne,
Dałeś i leśne zwierzęta swowolne,
On na powietrzu ptastwem, pod wodami
Władnie rybami.

Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże,
Kto się Twym sprawom wydziwować może?
Kto rozumowi, którym niezmierzony
Ten świat stworzony?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz