niedziela, 31 maja 2015

TRÓJCA ŚWIĘTA ...

Są tajemnice, które trudno przyjąć nawet na wiarę...Logika ...

Pomyślałam sobie dzisiaj, że są takie rejony duchowej rzeczywistości, w których prawo logiki zostaje zawieszone w próżni. I nie ma sensu spierać się z własnym umysłem o coś, co w sercu porusza najdelikatniejsze struny mojego "ja". 

***

Boże, choć Cię nie pojmuję, nad wszystko miłuję ...

Misterium MIŁOŚCI ...

Miłość Boga jest równie niepojęta jak tajemnica wzajemnej RELACJI trzech Osób Boskich. Człowiek może w tej relacji uczestniczyć, lecz nie jest jej w stanie do końca pojąć.

Dobra Nowina ...

Będziesz miłował Pana Boga swego,
z całego serca swego,
z całej duszy swojej,
i ze wszystkich sił swoich,
a bliźniego swego jak siebie samego.

Dobrą Nowiną jest to, że jesteśmy zaproszeni przez Boga do budowania tej relacji. Pragnienie to mamy wypisane w naszych sercach. Możemy go jednak zagłuszyć niepotrzebnymi dochodzeniami naszego nieposkromionego umysłu. 

POKORA ...

Stawia człowieka w prawdzie, że ... NIE JEST ON BOGIEM!czwartek, 28 maja 2015

POKORA

Fundament życia duchowego ... 
Pokora 
... 
czasem cicha 
nieraz głośna 
w obronie prawdy 
narazi siebie na pogardę 
nie ucieknie 
bronić będzie 
z bólu zapłacze 
lecz skargi nie złoży 
będzie czekać 
... 
aż do śmierci

środa, 20 maja 2015

PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Dzień Pięćdziesiątnicy ...


Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia, pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską. Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła. Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu. Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu. Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia Uczyń ze mną, co zechcesz, poddaję moje plany Twoim, chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego Otwórz moje uszy, abym go słuchał i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny. Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa. Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału, które zbudowaliśmy przez nasz egoizm. Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę w jednym Ojcu. Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje. Przyjdź Duchu prawdy spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju. Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem. Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową, bo tego oczekujemy i potrzebujemy. Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie. Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło, abyśmy rozsiewali ziarna dobra. Przyjdź Boża Mocy, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych , politycznych i społecznych. Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur, które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego

***

Ciekawe są słowa człowieka, który pragnął uśmiercić Boga ...


"Lepsze pieśni musieliby śpiewać, abym uwierzył w ich Zbawiciela; 
na bardziej zbawionych musieliby wyglądać Jego uczniowie” 

F. Nietzsche /Tako rzecze Zaratustra/