czwartek, 14 lipca 2016

KERYGMAT


Nazywany jest pierwszym głoszeniem. Od niego zaczynali uczniowie, kiedy szli do ludzi, którzy nie znali Jezusa, albo nie wierzyli, że jest On MesjaszemJest on początkiem relacji człowieka i Boga. 
Kerygmat odwołuje się do woli człowieka.

Sprawia, że chrześcijaństwo przestaje być jedynie spełnianiem wyuczonych zasad i praktyk, a zaczyna być kontaktem z Bogiem. W najprostszej formie przedstawił go św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: 

"Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem, i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu." (1 Kor 15, 3b-5)

Katecheza odwołuje się do rozumu człowieka. 

Dopiero po usłyszeniu i przyjęciu kerygmatu można uczyć się o zasadach i prawdach wiary. Mówienie o niej przed kerygmatem nie ma sensu.  Wpierw trzeba zmierzyć się z doświadczeniem wiary, aby potem poznawać rozumem jej tajemnice. 

(cdn)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz