niedziela, 27 listopada 2016

UWAŻAJCIE NA SIEBIE ...

Ile to razy tak mówiłam moim dzieciom, gdy wychodziły z domu ... 

- dobra, dobra, wiem, ty tak zawsze ... słyszałam na odchodne. A ja za każdym razem całkiem na serio się martwiłam, żeby nic niespodziewanego się nie wydarzyło. Bo przecież tyle niebezpiecznych sytuacji wokół nas każdego dnia. A i doczesność przecież nie jest rajem lecz miejscem dokonywania coraz to trudniejszych wyborów.


Ten dzień ...

Nie ma co się łudzić. Przyjdzie do wszystkich... niezależnie od tego kto jaką drogę obrał w życiu  i w jakim kierunku zmierzał. Nie obchodzi go światopogląd ... patrzy na ręce, czy nie są splamione cudzą krzywdą.


***
Łukasz 21,34-36

"Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym".

***

POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 
WAM ŻYCZĘ W NOWYM ROKU LITURGICZNYM 

niedziela, 20 listopada 2016

JEZUS JEST MOIM PANEM ...

Cieszę się, że doczekałam czasów, w których publicznie mogłam wyznać z jakim KRÓLEM pragnę przejść przez całe moje życie. 


Król z sercem na dłoni ... 

Nie brzydził się łotra, który jako pierwszy uznał Jego panowanie. Jego tron w niczym nie przypomina wygodnych foteli możnowładców tego świata. A Jego pokój, o który walczy cały świat orężem niezależny jest od ludzkich przepychanek... 

***

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.


Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: 
Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!
–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 


sobota, 12 listopada 2016

JEZU UFAM TOBIE

Tobie zawierzam jutrzejszy dzień ... i wszystko, co się wydarzy ... i wszystkich, których spotkam... i każde słowo ... wypowiedziane i wyśpiewane na Twoją chwałę ...Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 

Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, 
głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz? 

Jak to jest napisane: 
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, 
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo 
dzięki Temu, który nam umiłował.

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani Zwierzchności, 
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, 
ani Moce, ani co wysokie,
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie 
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym.

(Rz 8. 35 - 39)

***

Proszę, pomódlcie się w intencji wydarzenia, które jutro będzie w naszej parafii