poniedziałek, 9 stycznia 2017

CZĘŚĆ MOJEGO ŚWIATA ...

Bóg jest naprawdę Twórcą różnorodności ...


https://www.youtube.com/watch?v=Rb-MQ2_ntkE

Ile ludzi, tyle sposobów na dotarcie do ich serca...

Wierzę w to, że pomimo naszej różnorodności każdy człowiek ma jedno fundamentalne pragnienie BYCIA KOCHANYM, Czy ono wystarczy by odnaleźć drogę ku Bogu? Myślę, że tak. 

Film ...

Przedstawiam film, który pokazuje tę różnorodność w mojej parafii. Nie wszystko do mnie przemawia, ale nie ma to znaczenia w kontekście budowania WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO, w której jestem od 1993 roku. Jestem Bogu wdzięczna za to. że w niej wzrastam w wierze ...

W tworzenie tego filmu włączyło się bardzo wiele osób, dla których życie wspólnotowe jest wartością. Film zaczyna się prezentacją historii Moszczanki obejmującej lata 1321 - 1945. Dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance, na kółku  regionalnym poszukiwały informacji w kronikach szkolnych i parafialnych dotyczących dziejów naszej małej Ojczyzny. Efektem ich pracy jest dokument filmowy, który otwiera pierwszą scenę filmu jubileuszowego. Zadaniem młodzieży było zaś odnalezienie śladów repatriantów z Pikułowic (dziś Ukraina). Dzięki ich zaangażowaniu powstały wywiady z mieszkańcami wsi. Następnie można posłuchać wspomnień budowniczych naszej pięknej świątyni,  którzy w latach wielkiego kryzysu gospodarczego zadbali o to, by kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża świętego w Moszczance stał się perłą architektoniczną naszej miejscowości. Kolejna odsłona filmu to wydarzenia religijno kulturalne związane z DNIAMI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, Jasełkami, Misteriami, Nową Ewangelizacją i innymi uroczystościami, które wpłynęły na rozwój naszej wspólnoty parafialnej. Premiera filmu odbyła się w szkole podstawowej, podczas wspólnego świętowania, na który była zaproszona cała parafia.